ע

שיחים

ער אציל
Laurus nobilis

גובה

גודל מיכל

10 ליטר25 ליטר50 ליטר

פריחה

4-5 מטר
10 ליטר, 25 ליטר, 50 ליטר
אביב, קיץ

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ פרט לבקעה ולערבה
ירוק עד
0/0