פ

גיאופיטים

8

פורמיום 'בלונדי'
׳Phormium 'Blondie

לפורמיום בלונדי עלים צפופים ומופשלים כמזרקה, רוחבם פחות מס"מ ולאורכם פס בהיר. גובהם של צמחים בוגרים כ-60 ס"מ ורוחבם כ-80 ס"מ. שותלים במצע מנותק, באדניות ועציצים בתערובת מנוקז. בצל ובחצי צל.

גובה

גודל מיכל

פריחה

0.6 מטר

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

צל חלקי עד מלא
כל הארץ
ירוק עד
0/0