פ

גיאופיטים

9

פורמיום חסון
Phormium tenax

צמח עשבוני גבוה הנושא עלים זקופים דמויי חרב. לפורמיום החסון גוון עלה חום המעמיק את צבעו בחורף. שותלים כצמח מוקד בחצי צל, במצע מנותק בלבד, בעציץ או באדנית גדולה. כל זני הפורמיום זקוקים למצע מנוקז וצמחים הנשתלים באדמה מתנוונים במהרה. בגלל רגישות הפורמיום לטמפרטורות גבוהות מומלץ להמנע משתילת צמחים בקיץ.

גובה

גודל מיכל

10 ליטר

פריחה

1.5 מטר
10 ליטר

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה, חצי צל, צל מלא
כל הארץ למעט הנגב והערבה
ירוק עד
0/0