פ

גיאופיטים

7

פורמיום 'סנדאונר'
'Phormium 'Sundowner

לפורמיום 'סנדאונר' עלים זקופים וקישוטיים בגווני ורוד. שותלים בעציץ או באדנית במצע מנותק (ראה הנחיות גידול ב'פורמיום חסון')

גובה

גודל מיכל

10 ליטר

פריחה

0.8 מטר
10 ליטר

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

צל חלקי עד מלא
כל הארץ למעט הנגב והערבה
ירוק עד
0/0