פ

שיחים

9

פיטוספורום יפני
Pittosporum tobira

שיח גדול וחסון, עלים צפופים גלדניים וכהים, פריחה ריחנית, עמיד לקרה ולרוחות וגם לרסס ים. שותלים כגדר חיה, כמשוכה חופשית גבוהה, במיכל גדול וגם כצמח מעוצב.

גובה

גודל מיכל

10 ליטר25 ליטר

פריחה

2-4 מטר
10 ליטר, 25 ליטר
קיץ

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה, חצי צל, צל מלא
כל הארץ
ירוק עד
0/0