פ

שיחים

8

פירקנתה 'נבכו'
'Pyracantha 'Navaho

שיח נמוך למשפחת הוורדניים. עמיד לקור וליובש, ירוק עד, ענפים מעוצים וקוצניים הנושאים עלים קטנים וצפופים. לפירקנתה נבכו מבנה כדורי וקצב צמיחה איטי, פריחה לבנה נאה באביב ופירות כתומים בסתיו. שותלים כצמח משוכה נמוך או כצמח מסלעה. ניתן לשלב פירקנתה נבכו בגן ארץ ישראלי בחברת עוזרר אדום, קטלב, אלון מצוי, אילת המסטיק, אחירותם ואפרסמון מבריק.

גובה

גודל מיכל

10 ליטר

פריחה

0.7 מטר
10 ליטר
אביב

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ
ירוק עד
0/0