8

פלקטרנטוס 'מונה לוונדר'
'Plectranthus 'Mona Lavender

לפלקטרנטוס עלווה צפופה כהה ושפע פריחה שפתנית סגולה. שותלים במצע מנותק בעציץ או באדנית. קוטמים כל חודשיים – שלושה כדי לשמור על מבנה צפוף וגלי פריחה חדשים כמעט לאורך כל השנה. עמיד לקור!

גובה

גודל מיכל

7 ליטר

פריחה

0.6 מטר
7 ליטר
סתיו, אביב, קיץ

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

צל חלקי עד מלא
כל הארץ
ירוק עד
0/0