פנדוריאה יסמינית

גובה

גודל מיכל

10 ליטר

פריחה

5 מטר
10 ליטר
סתיו, קיץ

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ למעט ההר הגבוה, כל הארץ פרט לבקעה ולערבה
נשיר מותנה
0/0