9

פנטלינון צהוב
Pentalinon luteum

מטפס נכרך הנושא אשכולות פריחה צהובה זוהרת לאורך כל העונה החמה. שותלים ע"י גדר, פרגולה או קיר בקרקע עשירה בחומר אורגני. משקים ומדשנים לאורך כל תקופת הגידול.

גובה

גודל מיכל

10 ליטר

פריחה

2-4 מטר
10 ליטר
סתיו, אביב, קיץ

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ למעט ההר הגבוה
ירוק עד
0/0