פ

סוקולנטים

8

פצ'יבירה גלאוקה
pachiveria glauca

pachiveria glauca 8 פצ'יבירה גלאוקה גובה: 10 ס"מ חצי צל ירוק עד פריחה כתומה בקיץ כל הארץ סוקולנט דמוי כפנית, צפוף עלים מעובים, אפורים עם קצוות מחודדים. פריחה כתומה על עמודים מעל העלים. שותלים במקום מואר עם שמש חלקית במיכל בתערובת מנוקזת. משקים אחת ל-10 ימים.

גובה

גודל מיכל

5 ליטר

פריחה

0.1 מטר
5 ליטר
קיץ

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

חצי צל
כל הארץ
ירוק עד
0/0