8

פרובסקיה 'בלו ספייר'
'Perovskia 'Blue Spire

בן שיח זקוף למשפחת השפתניים, עלווה אפרפרה וריחנית, פריחה סגלגלה אוורירית. לכיסוי שטח, לערוגות פורחות, ולמסלעות. פרובסקיה 'בלו ספייר' ניתן לשלב עם זני גאורה, אזוביון ומרווה.

גובה

גודל מיכל

7 ליטר

פריחה

0.7-1 מטר
7 ליטר
סתיו, אביב, קיץ

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה
כל הארץ
נשיר
0/0