צ

סוקולנטים

8

צורית קלבטום
Sedum clavatum

צורית בעלת עלים מעובים, אפורים כחלחלים. פריחה לבנה באביב. שותלים בקרקע מנוקזת כצמח כיסוי או באדניות ובעציצים כצמח משתפל.

גובה

גודל מיכל

5 ליטר

פריחה

0.05 מטר
5 ליטר
אביב

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ
ירוק עד
0/0