צ

שיחים

8

צינית מקרינה 'רוטונדה'
'Ilex cornuta 'Rotunda

שיח צפוף וכדורי, איטי גידול, בעל עלים גדולים ומאורכים, משוננים בשוליהם. פירות אדומים בסוף החורף. שותלים במיכל או כמשוכה נמוכה קישוטית. עמיד לקור!

גובה

גודל מיכל

10 ליטר25 ליטר

פריחה

0.8 מטר
10 ליטר, 25 ליטר

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

חצי צל
כל הארץ למעט הנגב והערבה
ירוק עד
0/0