צ

שיחים

צינית מקרינה
Ilex cornuta

גובה

גודל מיכל

25 ליטר על גזע50 ליטר על גזע

פריחה

2-3 מטר
25 ליטר על גזע, 50 ליטר על גזע

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה
ירוק עד
0/0