צ

שיחים

9

צינית קרולינית זן זריע
Ilex vomitoria

חסר לנו זיהוי מדויק של זן זכרי זה של צינית קרולינית, למרות שכינויו הוא 'זריע', אנו מרבים אותו וגטטיבית כדי לשמור על תכונותיו. העלים קטנים וגלדניים בדומה לזנים הזכריים והנקביים האחרים של צינית קרולינית. מבנה השיח צפוף וזקוף, גידולו איטי יחסית בשנים הראשונות. הפריחה באביב לבנה קטנה ואיננו נושא פירות. שותלים כצמח משוכה וחציצה, גם במיכלים, עמיד בתנאי רוח וקור וחסכוני בהשקיה אחרי התבססות.

גובה

גודל מיכל

10 ליטר25 ליטר

פריחה

3 מטר
10 ליטר, 25 ליטר
אביב

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ
ירוק עד
0/0