צ

סוקולנטים

9

ציצנית משורית
Dasylirion serratifolium

לציצנית שושנת עלים צרים ומשוננים בירוק אפרפר, במבנה סימטרי מעוגל, ועמוד פריחה גבוה מתנשא מעל. היא עמידה גם בתנאים קשים, ביובש, בקרה ובהשקיה מצומצמת. שותלים כצמח מוקד במסלעות גדולות, בגינון פורמלי, בשילוב עם דקליים או לצד סוקולנטים.

גובה

גודל מיכל

25 ליטר

פריחה

1.5 מטר
25 ליטר
אביב

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה
כל הארץ
ירוק עד
0/0