צ

שיחים

צסטרום ורוד

גובה

גודל מיכל

10 ליטר

פריחה

2-3 מטר
10 ליטר

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה
ירוק עד
0/0