ק

שיחים

8

קודן מגוון 'גולד דסט רון'
'Codiaeum variegatum 'Gold Dust Ron

שיח זה דומה מאוד לקודן מגוון 'גולד דסט' אך בולט בעלווה היותר גדולה ובצבעיה המודגשים. מבנה השיח רחב יותר ופחות גבוה. בדומה לשאר זני הקרוטון, שותלים במיכלים בתערובת שתילה, באזורים חמים ומוארים אך ללא שמש ישירה, מתחת לעצים, במפנה צפוני או מזרחי של הבית או בפטיו. כל זני הקרוטון רגישים לקור ולרוחות, לכן חשוב מיקום מוגן מפגעי החורף.

גובה

גודל מיכל

10 ליטר25 ליטר

פריחה

1.2 מטר
10 ליטר, 25 ליטר

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

צל חלקי עד מלא
כל הארץ למעט ההר והערבה
ירוק עד
0/0