ק

שיחים

9

קודן מגוון 'מאמי'
'Codiaeum Variegatum' Mammy

קודן 'מאמי' מכונה קרוטון מסולסל. עליו הצרים מסולסלים בשוליהם בגווני ירוק – צהוב – ארגמן. שותלים במיכלים באזורים מוצלים ומוארים, חופשיים מקרה ומרוחות, בכניסה לבית, במרפסת ובפטיו.

גובה

גודל מיכל

10 ליטר25 ליטר

פריחה

1-1.5 מטר
10 ליטר, 25 ליטר

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

צל חלקי עד מלא
כל הארץ למעט ההר הגבוה
ירוק עד
0/0