ק

שיחים

8

קופרוסמה זוחלת 'איוונינג גלו'
'Coprosma repens 'evening glow

גובה

גודל מיכל

7 ליטר25 ליטר

פריחה

1-1.5 מטר
7 ליטר, 25 ליטר

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

צל חלקי עד מלא
כל הארץ
ירוק עד
0/0