ק

שיחים

8

קופרוסמה זוחלת 'מטבע זהב'
'Coprosma repens 'Gold - Coin

שיח שרוע וקומפקטי, עלים קישוטיים עגולים ומבהיקים מגוונים בכתם צהוב. שותלים אך ורק במצע מנותק במיכלים ובאדניות. יפה מאוד כצמח כיסוי או כצמח משתפל. כל זני הקופרוסמות רגישים לחום וללחות ולכן אסור להעתיק, לשתול או לגזום אותן בקיץ.

גובה

גודל מיכל

7 ליטר

פריחה

0.4 מטר
7 ליטר

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

צל חלקי עד מלא
כל הארץ למעט הנגב והערבה
ירוק עד
0/0