ק

שיחים

8

קופרוסמה זוחלת נחושתית
'Coprosma 'Copper Shine

הקופרוסמה הנחושתית בולטת בעלים קטנים, צפופים ומבהיקים בגוון ברונזה. אנו מעצבים קופרוסמה נחושתית כצמח שרוע, נמוך ונשפך וגם כצמח זקוף, דמוי בונסאי, לגובה 1.5 מטר. שותלים בעציצים או באדניות, במצע מנותק בלבד, על משטחים מרוצפים, מרפסות ובפטיו, גם באזורים חשופים לרוחות ובקו חוף שני. אין לשתול או להעתיק קופרוסמות בחודשי הקיץ!

גובה

גודל מיכל

7 ליטר25 ליטר

פריחה

0.4-1.5 מטר
7 ליטר, 25 ליטר

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה, חצי צל, צל מלא
כל הארץ למעט הנגב והערבה
ירוק עד
0/0