ק

שיחים

8

קורדליין 'אלקטריק פינק'
׳Cordyline 'Electric Pink

מכלוא חדש של הצמח הניוזילנדי בצבעי עלווה 'מחשמלים'. לקורדליין אלקטריק פינק עלים דקים בגוונים ורודים זוהרים וגובהו לאחר כמה שנות גידול כמטר. הוא איננו מפתח גזע בניגוד למכלואים אחרים של קורדליין. שותלים בתערובת גידול מנוקזת בחצי צל, משקים ומדשנים לאורך כל הגידול.

גובה

גודל מיכל

פריחה

1 מטר

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

חצי צל
כל הארץ
ירוק עד
0/0