ק

שיחים

9

קזוארינה מכחילה 'קזן איט'
Casuarina glauca 'Cousin It'

זו סלקציה של עץ הקזוארינה האוסטרלי במופע קומפקטי אשר אוקלמה בארץ ע"י סימה קגן . העלווה המחטנית ירוקה ורעננה והצימוח צפוף ומשתפל. יפה במיוחד במיכלים גבוהים כצמח 'נשפך', בערוגות מוגבהות ובמסלעות, או כצמח כיסוי במדרונות ובקרקע לייצוב ומניעת סחף. כצמח כיסוי בקרקע מומלץ לשתול במרווחים של 2x2 ולחפות בשבבי עץ. הקזוארינה המכחילה 'קזן איט' מתאימה לשתילה גם בקרקעות לא מנוקזות וגם לתנאי יובש.

גובה

גודל מיכל

10 ליטר25 ליטר

פריחה

0.4 מטר
10 ליטר, 25 ליטר

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ
ירוק עד
0/0