8

קיסוסן מעויין
Cissus rhombifolia

קיסוסן, הנקרא בטעות 'גפנית', הוא מטפס נכרך, ירוק עד ( בניגוד לגפנית הנשירה) חסון ומהיר גידול. שותלים בעציץ כצמח נשפך או כצמח מטפס. אפשר לשתול קיסוסן גם באדמה כצמח מטפס על קיר, מבנה חניה או מחסן.

גובה

גודל מיכל

10 ליטר

פריחה

3 מטר
10 ליטר

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

צל חלקי עד מלא
כל הארץ למעט ההר הגבוה
ירוק עד
0/0