ק

שיחים

8

קליאנדרה אדומת פרי
Calliandra haematocarpa

שיח גדול או עץ קטן, ענפים ארוכים ושמוטים מכוסים בשפע פריחה ורודה ( אבקני הפרח הם המציגים לראווה את יופיו) מין זה של קליאנדרה רגיש לקור ובחורף הצמח סובל מרוחות ואירועי קרה. כדאי לגזום באביב ענפים הפולשים לאזורים לא להם. אנחנו מעצבים את הקליאנדרה אדומת הפרי על גזע .כל מיני הקליאנדרה אהובים על צופיות!

גובה

גודל מיכל

10 ליטר25 ליטר50 ליטר

פריחה

3-4 מטר
10 ליטר, 25 ליטר, 50 ליטר
סתיו, קיץ

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה
כל הארץ למעט ההר הגבוה
ירוק עד
0/0