ק

שיחים

8

קליאנדרה אמרג'ינטה
Calliandra emarginata

שיח בינוני, ירוק עד, פרחים בנויים בקרקפות כדוריות אדומות דמויות תות, מהן נפרשים האבקנים. הפריחה במשך הקיץ והסתיו. קליאנדרה אמרג'ינטה רגיש לקור ולכן יש לשתול אותה בחצי צל ע"י קיר שיגן עליה מרוחות ומקור בקרקע מטוייבת היטב ומאוורת. היא מתאימה כשיח מוקד הנושא פריחה יפה, גם בפינות צרות או על יד חלון.

גובה

גודל מיכל

10 ליטר

פריחה

1.3 מטר
10 ליטר
סתיו, קיץ

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

חצי צל
כל הארץ למעט ההר הגבוה
ירוק עד
0/0