ק

שיחים

8

קליאנדרה ורודת קרקפות
Calliandra haematocephala

שיח חסון, חסכן בהשקיה, עמיד לקור, עלווה ירוקה כהה. העלעלים המחולקים פעמיים אופיניים למין זה. אנחנו מגדלים קלון של קליאנדרה המטוצפאלה הנושא אבקנים אדומים לאורך כל הסתיו והחורף. שותלים כצמח מוקד על גזע או כמשוכה פורחת בקרקע מנוקזת. גיזום מומלץ בקיץ כדי לעודד צמיחה צפופה ופריחה שופעת.

גובה

גודל מיכל

10 ליטר25 ליטר50 ליטר

פריחה

3 מטר
10 ליטר, 25 ליטר, 50 ליטר
סתיו, חורף

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ
ירוק עד
0/0