ק

שיחים

8

קליסטמון הנצרים 'רד גלוב'
׳Callistemon viminalis 'Red glob

שיח קליסטמון זה מתאפיין בצימוח צפוף המאדים בקודקודי הצמיחה בסתיו ובחורף. העלים האדומים קישוטיים ובולטים בדומה ללבלוב האביבי של פוטיניה 'רד רובין'. מתאים במיוחד לשתילה כצמח משוכה, גם בגינות חסכניות ובאזורים יובשניים.

גובה

גודל מיכל

10 ליטר25 ליטר

פריחה

1.5 מטר
10 ליטר, 25 ליטר

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה
כל הארץ
ירוק עד
0/0