9

קלרודנדרון נאה 'רוני'
'Clerodendrum speciosum 'roni

גובה

גודל מיכל

10 ליטר

פריחה

3-4 מטר
10 ליטר

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

0/0