ק

שיחים

8

קמליה יפנית
Camellia japonica

פרחי שיח הקמליה הם משאת נפש בעולם הגינון ויופים מעתיק נשימה. שיחי קמליה רצוי לגדל במיכלים גדולים במצע עשיר בחומר אורגני, כדוגמת כבול, או קומפוסט משובח, באזור מואר בגן אך ללא שמש ישירה. מומלץ לדשן בדשן איטי תמס או בדשן חומצי ולהקפיד לשטוף את הצמחים 3-4 פעמים בשנה למניעת המלחה.

גובה

גודל מיכל

פריחה

1.5-2 מטר
חורף, סוף החורף, אביב

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

צל חלקי עד מלא
כל הארץ למעט הנגב והערבה
ירוק עד
0/0