ק

סוקולנטים

8

קנדלילה
Euphorbia antisyphylitica

הקנדלילה הוא סוקולנט למשפחת החלבלוביים הגדל במידבריות ניו מקסיקו ובטקסס. גבעולים זקופים אפרפרים חסרי עלים ופריחה קטנטנה לבנה – אדומה לאורכם. שותלים במיכלים בקרקע מנוקזת בשמש מלאה ובחצי צל. עמיד לחום ולקור ולהשקיה מועטה.

גובה

גודל מיכל

5 ליטר

פריחה

0.5-0.7 מטר
5 ליטר

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ
ירוק עד
0/0