ק

גיאופיטים

8

קנה הודית מינים שונים
Canna indica spp

גובה

גודל מיכל

10 ליטר

פריחה

0.5-1.5 מטר
10 ליטר
סתיו, אביב, קיץ

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

צל חלקי עד מלא
כל הארץ
ירוק עד
0/0