ק

גיאופיטים

קסנטוסומה סגולה
Xanthosoma violaceum

גובה

גודל מיכל

10 ליטר

פריחה

1 מטר
10 ליטר

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

צל חלקי עד מלא
ירוק עד
0/0