ק

שיחים

7

קרומיה הדורה
Karomia speciosa

קרומיה הדורה ניתן לעצב כשיח רחב או עץ קטן. יופיה בחפיה הוורודים בקיץ ובסתיו. הקרומיה נוטה לכלורוזה בקרקעות עניות ולכן מומלץ להוסיף דישון וקומפוסט לאורך תקופת הגידול.

גובה

גודל מיכל

10 ליטר25 ליטר

פריחה

2-5 מטר
10 ליטר, 25 ליטר
סתיו, אביב, קיץ

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה
כל הארץ למעט ההר הגבוה, כל הארץ פרט לבקעה ולערבה
נשיר מותנה
0/0