ק

גיאופיטים

9

קרינום X 'מנהונה'
׳Crinum 'Menehune

גיאופיט בעל בצלצלים מעובים, הנושא עלים ארוכים בגוון ארגמני, השומרים על צבעם כל ימות השנה. בקיץ עולים גבעולי פריחה מעל שושנת העלים. הפריחה הורודה בקוטר 10 ס"מ. שותלים בקרקע לחה לצד עשבוניים וגיאופיטים בחלקות מוצלות.

גובה

גודל מיכל

פריחה

0.5 מטר
סתיו, קיץ

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

חצי צל
כל הארץ
ירוק עד
0/0