ק

סוקולנטים

קרסולה מגלית
Crassula falcata

עלים אפורים קישוטיים

גובה

גודל מיכל

5 ליטר

פריחה

0.3-0.4 מטר
5 ליטר
סתיו

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ
ירוק עד
0/0