ק

סוקולנטים

8

קרסולה מנוקבת זעירה
Crassula rupestris ssp. Marnierana

קרסולה מקסימה בעלת עלים מעובים כמטבעות קטנות המושחלות על גבעול דק ומשתפל. מגדלים במיכלים תלויים בתערובת מנוקזת. השקיה – אחת ל-7 ימים.

גובה

גודל מיכל

5 ליטר

פריחה

0.2 מטר
5 ליטר
אביב

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

צל חלקי עד מלא
כל הארץ
ירוק עד
0/0