ק

שיחים

7

קת נאכלת (גת)
Catha edulis

שיח בינוני, עלים פשוטים מבריקים. העלים הצעירים מבוקשים ללעיסה ולחליטה.

גובה

גודל מיכל

10 ליטר

פריחה

2 מטר
10 ליטר

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ למעט ההר הגבוה
ירוק עד
0/0