ר

סוקולנטים

8

רגלנית אפריקנית
Portulacaria afra spp

הרגלנית האפריקנית היא שיח זקוף בעל גזע מעוצה ועלים עגולים בשרניים. ישנם זנים רבים של רגלנית הנבדלים בצורת הצימוח, בגובה ובגודל העלים. אנחנו בחרנו זן זקוף וגבוה ואנו מטפחים אותו כשיח על גזע. שותלים במיכלים בתערובת שתילה בחברת סוקולנטים נוספים כמו קרסולות, נצחות ועוד. הרגלנית היא צמח חסון ועמיד לחום וליובש ויסתפק גם בהשקיה מועטה.

גובה

גודל מיכל

25 ליטר

פריחה

1-2 מטר
25 ליטר

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ
ירוק עד
0/0