ר

שיחים

7

רותם המדבר
Retema raetam

הרותם הוא צמח בר מוגן הנפוץ בארץ ברצועת החוף, בגליל ובמדבר יהודה. ענפיו הרותמיים דקים וגמישים, העלים הקטנים מצויים בחורף בלבד. פריחה פרפרנית, לבנה וריחנית מינואר עד מרץ. שותלים בגינות בר, בשטחים באחזקה נמוכה ובהשקיה מצומצמת כצמח מוקד או כצמח משוכה.

גובה

גודל מיכל

10 ליטר25 ליטר

פריחה

1.5 מטר
10 ליטר, 25 ליטר
חורף

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה
כל הארץ למעט ההר הגבוה
ירוק עד
0/0