ש

שיחים

7

שיח-אברהם משולש 'ארגמני'
'Vitex trifolia 'Purpurea

גובה

גודל מיכל

10 ליטר25 ליטר על גזע

פריחה

3-4 מטר
10 ליטר, 25 ליטר על גזע
סתיו, אביב, קיץ

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ פרט לבקעה ולערבה
נשיר מותנה
0/0